Yvette’s Bullenblog¬† ¬†Alleen maar verliezers…,

En dan wordt mama Bull opeens gebeld.

Ze hoort een vrouw in tranen aan de andere kant en een man schreeuwend op de achtergrond.
De vrouw is door haar tranen heen moeilijk te verstaan, maar ze begrijpt al snel dat het hier om een crisissituatie gaat en dat er een bulletje in het spel is, dat 3 jaar geleden is geadopteerd vanuit het Bullenhuisje.
Mama Bull raadt aan om te proberen, samen met de hond veilig weg te komen zonder eea nog verder te laten escaleren, maar wel de politie erbij te betrekken.
Ondertussen zal zij opvang voor het bulletje gaan organiseren.
2 Uur later zit het bulletje veilig in de snel geregelde opvang.
Daar blijkt na een dierenartsbezoekje de volgende dag, dat er wel het eea aan de hand is met dit ventje.
Er zullen dan ook eerdaags vervolg onderzoeken komen die meer duidelijkheid moeten gaan geven.
Wat een triest geheel.
Een situatie, die alleen maar verliezers kent.